Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring Geldpraatje.nl

De gemeente Dordrecht is opdrachtgever van de website geldpraatje.nl en wil dat iedereen alle informatie op deze website gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid daarvan. Wij willen een toegankelijkheidsonderzoek laten uitvoeren, maar hiervoor is nog geen planning bekend.

Uitgebreide Toegankelijkheidsverklaring

Overheidsorganisaties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat voor welk deel de website al aan de eisen voldoet. En welke maatregelen de organisatie neemt om voor toegankelijkheid te zorgen, en wanneer.

Wanneer wij de website Geldpraatje.nl hebben laten testen, stellen we met de resultaten een toegankelijkheidsverklaring op.

Wat is een toegankelijke website

Ons doel is dat onze websites, interne digitale systemen en mobiele applicaties toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen, ook al hebben ze beperkingen of voorkeuren. Dat betekent vooral het volgende:

  • De website is zo ingericht dat zo veel mogelijk mensen de informatie kunnen lezen en begrijpen wat er staat.
  • De website is met elke pc, tablet of smartphone te bedienen en te gebruiken, dus ook voor mensen met aangepaste apparatuur.

We streven dan ook om minimaal aan de internationale toegankelijkheidseisen te voldoen, WCAG 2.1 niveau AA (Web Content Accessibility Guidelines). Voor overheden is dit opgenomen in de Europese Norm Digitoegankelijk EN 301 549.